ACT v pediatrii neboli akrální koaktivační terapie diagnostikuje funkci a kvalitu pohybových vzorů u kojenců a dětí. Hodnotí kvalitu aker nohou a rukou v opoře. Metoda nabízí pohybové vzory vývoje a jeho variant, kterými je důležité si projít v rámci raného motorického vývoje u kojenců a dětí.

Pravidelnou aktivací pohybových vzorů u kojenců a dětí v raném vývoji lze dosáhnout koaktivace a koordinace svalových řetězců, které přispívají k napřímení páteře a funkčnímu nastavení klíčových kloubů (PhDr. I.P. Špringrová Ph.D - autorka metody).

Motorický vývoj je charakterizován jako změna motorického chování v čase.My všichni jsme zapojeni do celoživotního procesu učení, jak se pohybovat v našem neustále se měnícím prostředí.

Motorický vývoj dítěte obsahuje určité pohybové vzory, kterými by si dítě mělo projít a osvojit si je ve vývojových milnících do jednoho roku. Pohybové vzory se mohou projevit s určitým zpožděním a různou délkou fixace (osvojení). Pro zdravý/symetrický pohybový vývoj dítěte je důležité, aby tyto vzory absolvovalo. Tyto základní pohybové vzory, totiž tvoří základ pro další, komplikovanější motorické dovenosti.

Motorický vývoj dítěte začíná již v děloze matky. Vývoj dítěte v tomto období probíhá v prostředí plodové vody. Už v tomto období může dojít k asymetrickému držení některých částí těla, nejčastěji hlavičky a chodidel. Uložení dítěte v děloze a jeho následný vývoj hlavně v posledním trimenonu těhotenství, kdy dítě prochází výrazným růstem, může mít za následek přechodnou poporodní asymetrii motorického vývoje - jež mohou ovlivnit jeho následný motorický vývoj.

Rodiče si mohou všimnout následujících projevů asymetrie u novorozenců a kojenců:

 1. úklon hlavičky k jedné straně
 2. otáčení hlavičky více k jedné straně
 3. polohové deformace hlavičky
 4. rozdílné provádění úchopu na obou horních končetinách
 5. pozorovatelná "neobliba" polohy na břiše
 6. vytočené nebo vtočené nožičky

Je důležité, aby si každá maminka všímala pohybových projevů svého kojence, věnovala pozornost správné manipulaci s dítětem a ovlivňovala/stimulovala jeho senzorické vstupy - zrak, sluch a hmat.

První trimenon (1. - 3. měsíc)

Pohyby dítěte jsou řízeny reflexně.

 1. v prvním měsíci má dítě ručičky v pěst, zvedá pánev od podložky, dolní končetiny pokrčuje v kolenou
 2. zvedá hlavičku nad podložku
 3. na konci 3.měsíce "pase koníčky"
 4. na konci 3.měsíce má pánev položenou na podložce, nezvedá zadeček
 5. uchopuje hračky před sebou
 6. otáčí hlavičku symetricky na obě strany
 7. na konci 3.měsíce zvedá dolní končetiny nad podložku

Druhý trimenon (4. - 6. měsíc)

V tomto období dochází k postupné inhibici mnoha reflexů a dále se vyvíjí vyšší mozková centra.Pohyby dítěte jsou tak více cílené.

 1. dotýká se rukama oblasti kolenních a kyčelních kloubů
 2. vzájemný kontakt chodidel
 3. dává si palce nohou do úst
 4. hlavu otáčí do stran v plném rozsahu
 5. vleže na břiše se natahuje pro hračku
 6. začíná natahovat lokty
 7. na břiše rotuje kolem své osy na obě strany
 8. zkouší zvedat bříško nad podložku
 9. nakračuje jednou dolní končetinou do strany (boční nákrok)
 10.  počátky fixace polohy na čtyřech
 11. otáčí se ze zad do polohy na břiše symetricky na obě strany
 12. ke konci druhého trimenonu zvládne otočku z břicha na záda symetricky na obě strany
 13. v tomto období dítě ještě samo nesedí, proto jej nesmíme posazovat!

Třetí trimenon (7. - 9. měsíc)

Je to období fixační a adaptační pro zkřížené a vertikalizační vzory.

 1. v období 8. - 9. měsíce dítě rotuje do polohy nízkého šikmého sedu z polohy bočního nákroku
 2. více balancuje v poloze na boku
 3. provádí nízký šikmý sed symetricky na obě strany
 4. v období 7. měsíce se začíná plazit za hračkou, mělo by být symetrické na obě strany....POZOR asymetrické plazení je často příčinou nerovnoměrného pohybového vývoje!
 5. v poloze na čtyřech péruje,pohupuje se
 6. ke konci 9. měsíce dítě leze po čtyřech (zkřížený vzor)

Lezení po čtyřech je důležitý pohybový vzor pro zlepšení rotability páteře a její napřímení v transverzální rovině. Také proto žádné čtyřnohé zvíře nemá skoliózu páteře :-)

Čtvrtý trimenon ( 9. - 12. měsíc )

Polohu vysokého šikmého sedu řadíme do poloh zkřížených vzorů. Je důležité, aby dítě tento pohybový vzor fixovalo pro zlepšení rotability páteře a koordinace pohybů.

 1. dítě si dosedá na bok a do vysokého šikmého sedu symetricky na obě strany
 2. do vysokého šikmého sedu se dítě dostává z polohy na čtyřech
 3. sed na zemi, sed na patách - správně by mělo mít patičky pod zadečkem POZOR nesprávný sed na patách je spojen s vytočením špiček ven "sed W", který je příčinou mnoha ortopedických problémů a svalových dysbalancí
 4. nákrok a stoj s oporou - nakračuje střídavě na pravou i levou dolní končetinu celou plochou chodidla, nakračuje a u nábytku se postavuje za pomocí opory, zpočátku fixace stojí na špičkách POZOR dítě by se mělo u nábytku postavit samo a ne rodiči
 5. klek na zemi, nákrok do prostoru, sed s rotací - dítě by nemělo nakračovat přes vnitřní hranu chodidla, protože to může přispět ke vzniku plochonoží
 6. podřep, dřep a hluboký dřep - dítě zvedá předměty ze země a trénuje tím koordinaci ve vertikále
 7. medvědí chůze
 8. stoj v prostoru, počátky chůze - první krůčky a raná chůze je charakterizována širokou bází, chůze je nejistá, do schodů chodí jen s oporou POZOR dítě nezvedejte za ruce do stoje, nevoďte dítě za ruce, pokud ještě samo nechodí, nechoďte s dítětem za ruce do prostoru
  (Akrální vzpěrná cvičení pro NAPŘÍMENÁ ZÁDA U KOJENCŮ A DĚTÍ PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová,Ph.D. 2018 ISBN 978-80-906440-8-3)

 

 

 

 

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti